Zásady ochrany osobních údajů

Udělením souhlasu se zpracováním osobních údajů svolujete, aby společnost FJ Hotels s.r.o. se sídlem Švermova 17, 625 00 Brno, IČ: 14280558 , zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského obchodního soudu v Brně, v oddíle C, vložce 127510 (dále jen "Správce") v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně osobních údajů zpracovávala tyto vaše osobní údaje: jméno a příjmení, email a telefonní číslo. Zmíněné osobní údaje zpracováváme za účelem poskytnutí marketingových služeb a Správce je bude zpracovávat po dobu 2 let.

S výše uvedeným zpracováním vyjmenovaných osobních údajů udělujete svůj výslovný a informovaný souhlas, který ale můžete vzít kdykoliv zpět. Stačí například zaslat email na adresu info@vivaldimikulov.cz nebo dopis na adresu společnosti FJ Hotels s.r.o. Švermova 17, 625 00 Brno

Podle zmíněného nařízení GDPR o ochraně osobních údajů máte právo vzít svůj souhlas kdykoliv zpět, požadovat po nás zprávy o tom, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, požadovat po nás vysvětlení důvodu a zpracování osobních údajů, požádat o přístup k těmto údajům, které můžete opravit nebo aktualizovat, požadovat po nás smazání svých osobních údajů, obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, pokud budete mít pochybnosti o dodržování povinností se zpracováním osobních údajů z naší strany.